Om väggar kunde tala

Kategori: Åkers Styckebruk

Åkers Styckebruk – stycke är ett gammalt ord för kanon och bruket tillverkade fram till mitten av 1860-talet i huvudsak gjutna järnkanoner. Bruket ligger i Sörmland!

En framgångssaga om valsar, vodka, bruksmiljö och Gripsholms värdshus …

Åkers Styckebruk, Gripsholms värdshus samt herrgården vid bruket

En läsare hör av sig och ger tips och ytterligare information till mitt tidigare inlägg om Åkers styckebruk i Sörmland. Ett inlägg som till största delen handlar om gjutning av kanoner. Läsaren nämner namnet Holger Hjelm och att denne man och familj värnat om herrgården vid bruket. Jag blir nyfiken och snart står det klart att det handlar om en framgångssaga …

Holger Hjelm (1923-2004) blir ägare till Åkers Styckebruk 1985. Fram till 2004. Under hans tid utvecklas bruket till världens största tillverkare av gjutna valsar. Holger Hjelm köper tillbaka bruksherrgården samt inleder renoveringar av flera byggnader och den Engelska parken.

Han köper också Åkers Kronopark. År 1993 belönas Holger Hjelm med Europa Nostra priset, EU:s pris för kulturarv – för insatser som är av betydelse för att bevara kulturarvet i Europa.

I och omkring Mariefred och Åkers Styckebruk har koncernen länge gjort omfattande kulturgärningar genom att renovera och vårda fastigheter och hela bruksmiljöer som har anknytning till koncernen.

Ett välkänt exempel är Gripsholms Värdshus i Mariefred – Sveriges äldsta värdshus – som varit i STC Interfinans ägo sedan 1980-talet. Gripsholms Värdshus är en av bolagets mest kända fastigheter.

Värdshuset öppnas redan 1609, köps av STC Interfinans på 1980-talet och utvecklas till ett unikt hotell med fina konferensmöjligheter. Sedan 2009 arrenderas verksamheten av familjen Åström, som enligt konceptet – Svenska Kulturpärlor – vidareförädlar verksamheten.

Bruket och bruksherrgården ingår fortfarande i familjen Hjelms intressesfär.

När finansmannen Holger Hjelm avlider i Monte Carlo efterlämnar han ett imperium som enligt Veckans Affärer – i artikeln ”Miljarder efter hemlige Holger” – nämner att att verksamheten omsätter 3,5 miljarder kronor och har stora tillgångar i utlandet.

Arvtagare är Peter Hjelm och hans syskon. Peter Hjelm driver då bolaget STC Interfinans, med huvudkontor på Grev Turegatan i Stockholm. Bolaget har rötter i det oljehandelsbolag som världens nu kanske mest framgångsrika oljehandelsbolag Gunvor Groups Torbjörn Törnqvist började sin oljehandlarbana i. Verksamheten är dock en annan: valsar för stålindustrin, fastigheter, och frukt- och grönsakshandel. Potatisen går bra …

Peter Hjelm gör investering i destilleringsmaskiner för ca 10 miljoner kronor,  lika mycket i kringkostnader –  han har höga ambitioner att axla det svenska arvet. På 1700-talet är Åkers Styckebruks Gripsholms Kungliga Kronobränneri Sveriges största alkoholproducent. Helintegrerad producent, dvs som har både odling av råvara och destilleri. Verksamhetens omfattning är industriell med fördelen att Kanon och Gripsholm är ekologiska varumärken.

En tillbakablick visar oss att Åkers Styckebruk, i vars desinficerade gamla ridhus sker tillverkning av Kanonvodkan, grundas 1580 och tillverkade kanoner fram till 1866. Peter Hjelm går alltså i 1700-talsägaren av Åkers Styckebruk, Joachim Daniel Wahrendorffs, fotspår: han köper en av de licenser som Gustav III utfärdade, gör kanonbruket till landets största spritproducent, och bränneriet blir utsett till Kungligt Kronobränneri.

Åkers AB, som företaget heter, STC:s största innehav och tillverkar stålvalsar. Huvudkontoret ligger alltjämt i Åkers Styckebruk.

Peter Hjelm som lägger grunden till Kanon Vodka, föds i Sverige i en familj av kanontillverkare. På 1980-talet möter han en rik historia med destillerande alkohol. Ännu mer inspirerande är upptäckten av århundraden gamla bokföringsrekord från det gamla destilleriet. 

Lägg därtill områdets orörda landskap och naturliga skönhet och en vision om ett nytt varumärke av vodka som skulle vara 100% lokalt och organic producerat.

En återgång till andan av historiskt bekämpningsmedelfri alkohol och aktiv medverkan i designen, konstruktionen och renoveringen av den gamla Gripsholm Distillery in i det moderna och ekovänlig anläggning där Kanon destilleras och tappas idag.

Man har säkerställt att en flaska Kanon smakar bra när du upplever det, oavsett om det är i en cocktail eller rakt upp som ett skott. 

Gripsholm Distillery går tillbaka till 1580 och byggs intill Åkers Styckebruk kanontillverkningsföretag, grundat av kung Karl IX. Bredvid kanonerna levererade destilleriet vodka till gjuterierna och till människorna i det omgivande området.

I slutet av 1700-talet ägs Åkers Styckebruk av Joachim von Wahrendorff, en av Sveriges rikaste män. Han hade lånat ut pengar till kung Gustav III av Sverige som antog en lag som föreskrev att bara regeringen lagligen skulle kunna producera och distribuera vodka. 

Kung Gustav III hade inget sätt att betala tillbaka lånet till Von Wahrendorff, så istället för pengar gav han honom rätt att destillera vodka utanför den svenska statsregleringen, direkt under kungen själv. Gripsholm Distillery föds och en produktion på över en miljon liter vodka årligen, och blir den största i Sverige. På grund av det svenska alkoholmonopolet stängs destilleriet under 1800-talet, men 1995, när det äntligen blev lagligt för privata destillerier att producera alkohol i Sverige återigen – återföddes Gripsholm Distillery.

Innebörd av ”ekologisk vodka” enligt Kanon AB:

• Destilleriet har egna kontrakterade bönder i Mälardalsområdet som odlar vete och råg enligt EU:s eller NOP:s krav för ekologisk odling.

• Inga miljöskadliga ämnen används sedan i processen för tillverkning av vodkan. Exempelvis är inte enzymer genmodifierade, inga icke godkända tillsatser får användas

• Hela anläggningen måste renas efter destillering av konventionell produkt för att försäkra att ingen kontaminering sker.

• Det vatten som används i tillverkningen kommer från den egna vattenkällan vid Åkers Styckebruk och vid buteljering används källvatten från anläggningen i Malmköping, allt för att undvika onödiga transporter vid buteljeringsfasen.

• Flaskorna är gjorda av återvinningsglas och kork kan källsorteras.

• Färgen på etiketter är fri från bly och miljöfarliga ämnen.

• Alla biprodukter som blir över från tillverkningen omvandlas senare till endast biogas eller återanvänds inom andra industrier.

Peter Hjelm, Holger Hjelms son, delägare och tidigare VD i STC Interfinans avlider i oktober 2012  vid endast 58 års ålder.

Källor:

Årsredovisningar STC Interfinans

news.cision.com

Dagens Industri

Lantmäteriet

Värdshusets webbsida

Mariefreds Tidning

Ekuriren

Strängnäsnytt

T Edman

Wikipedia

Privilegiebrev för kanongjutning

Drottning Kristinas utfärdade privilegiebrev för kanongjutning vid Åkers Styckebruk i Sörmland den 14 januari 1654

Svänger in på parkeringen utanför ICA-affären och söker mig vidare in i något som ser ut att vara en galleria. I miniformat! Och längst in finner jag ett kafé för att inta något drickbart. Kvinnan bakom disken hälsar välkommen och ursäktar röran i lokalen – hon har just tagit över verksamheten och håller på att möblera om. Kylaggregatet i ena hörnet mullrar högt. Det är en varm förmiddag och ett par ungdomar släntrar in för att köpa glass. Det råder en slags sömnighet över trakten. Läser i ett protokoll från områdesstyrelsen på orten att man tackar för sig och konstaterar uppgivet;

  • att det är dåliga busstider – samordning saknas fortfarande
  • att fritidsgården är på väg att avvecklas
  • att det inte gått att bada vid sjön på grund av otjänligt vatten
  • att inget heller har gjorts för att göra in- och utfarten till orten trafiksäker
  • att frågan om hastigheter och skymd sikt varit uppe i Trafiksäkerhetsrådet
  • att återvinningsstationen inte kommer tillbaka
  • att hastighetshöjningen från 30 till 40 i tätorten inte blivit av
  • att ett bygge av gång- och cykelväg, trots beslut, inte kommit igång
  • att cykelplanen inte tagit hänsyn till inlämnade synpunkter
  • att bostadsförsörjningsplanen är gammal och inaktuell

Från en bit in på 2000-talet rör vi oss till samma trakt fast på 1600-talet. Då Sverige i början av 30-åriga kriget är en verklig militär stormakt och kräver en inhemsk vapenindustri. Vår dåvarande kung Gustav II Adolf sätter sig noggrant in i vapentillverkningen. Hans dotter, drottning Kristina får tar över då kungen stupar vid slaget i Lützen 1632. Privilegiebrevet ger bruket rätt att tillverka en viss mängd järn och rätt att gjuta ett visst antal kanoner. Genom privilegiebreven regleras produktion och handeln med kanoner. I villkoren ingår att landets behov i första hand skulle tillgodoses.

Det är en konst att gjuta järnkanoner av god kvalitet och kraven är därför höga. Järnet måste garantera hög hållfasthet och seghet. Det gäller ju att kanonen verkligen håller när laddningen fyras av. Ute i Europa har man gjutit kanoner sedan medeltiden och i Sverige sedan andra hälften av 1500-talet. Under 1600-talets svenska stormaktstid ökar dock behovet av kanoner och ammunition. Den inhemska tillverkningen växer och koncentreras till ett mindre antal bruk, så kallade styckebruk – stycke betyder kanon. De flesta svenska styckebruken ligger i Sörmland och just här, en bit från gallerian, ligger Åkers Styckebruk. Ett av landets viktigaste och här utvecklas med hjälp av holländskt kapital, organisation och kunnande en svensk specialitet av kanontillverkning. Visserligen går en stor del av tillverkningen på export, företrädesvis till den nya kolonialmakten Holland. Men det här är vi bra på!
De första kanonerna gjuts på Åkers Styckebruk redan år 1588. Genom hela historien har bruket varit beroende av arbetskraft och specialkunskap utifrån. Bland de första bruksarbetarna vid Åkers Styckebruk finns tyskar och valloner från Vallonien, i nuvarande Belgien. De för med sig kunskaper om kolning, järnframställning och smide. Under några år under 1620 -1630-talen arrenderas bruket av två invandrade valloner, nämligen Willem de Besche och Louis De Geer. Och dess herrar har under en period ensamrätt på stycketillverkning i Sverige!

Skeppen som avgår från Göteborg, på uppdrag av Ostindiska Kompaniet, förses med kanoner i syfte att kunna försvara sig om de skulle bli hotade att bli av med sin dyrbara last. De tvåtungade flaggorna fungerar i avskräckande syfte – de liknar örlogsfartygens tretungade flaggor! Men kanonerna är också viktiga för att skjuta salut – lösa skott utan kula i loppet! Man skjuter salut då skeppet närmar sig en hamn. Man saluterar för att visa att man har fredliga avsikter. Åtta skott. Man skjuter även när man lämnar hamnen.
Möter man andra skepp eller förnäma personer – som kapten eller superkargörer – kommer ombord saluteras det också. Andra tillfällen är då man kallar på lots eller skeppet befinner sig i tjock dimma. Är självaste kungen ombord skjuter man fyra skott!
De flesta ostindiefarare är bestyckade med ett 30-tal kanoner och dessa är i huvudsak tillverkade vid Åkers styckebruk! Den sista kanonen tillverkas där 1866. Salut!

Kanondäck på Götheborg III, foto Maya H

Kanondäck på Götheborg III, foto Maya H

© 2020 JAVANEN

Tema av Anders NorenUpp ↑