Browsed by
Kategori: Åkers Styckebruk

Åkers Styckebruk – stycke är ett gammalt ord för kanon och bruket tillverkade fram till mitten av 1860-talet i huvudsak gjutna järnkanoner. Bruket ligger i Sörmland!

Privilegiebrev för kanongjutning

Privilegiebrev för kanongjutning

Drottning Kristinas utfärdade privilegiebrev för kanongjutning vid Åkers Styckebruk i Sörmland den 14 januari 1654 Svänger in på parkeringen utanför ICA-affären och söker mig vidare in i något som ser ut att vara en galleria. I miniformat! Och längst in finner jag ett kafé för att inta något drickbart. Kvinnan bakom disken hälsar välkommen och ursäktar röran i lokalen – hon har just tagit över verksamheten och håller på att möblera om. Kylaggregatet i ena hörnet mullrar högt. Det är…

Read More Read More