Skanstorget 1952

Ända sedan 1698 vakar Skansen Kronan över platsen. Den ökände dansken befinner sig någon mil bort vid den här tiden, men gör aldrig något försök att inta den – skansens kanoner förblir oanvända. 1806 avrustas den för att senare brukas både som fängelse och nödbostad.

Geografiskt är Skanstorget beläget strax öster om Skansbergets fot, begränsat av Skansberget i väster, bostäder i norr och söder samt av Övre Husargatan i öster. Här möts de fyra stadsdelarna Linnéstaden, Annedal, Haga och Vasastaden.

Platsen som på sin tid spelar en viktig roll i stadens historia när det handlar om medborgarfrågor och demokratifrågor. Idag används torget som en parkeringsplats.

Det finns en tid då man stöter på hästar, ute på sommarbete. Då är platsen – gränsen mellan stad och landsbygd – en öppen plats och ska så förbli i några hundra år till. Platsens användningsområden skiftar genom årens lopp från odlingsplats på 1700-talet till kyrkogård i början av 1800-talet.

Offer efter koleraepidemi som begravts här flyttas till annan begravningsplats. I mitten av 1800-talet sätter Åke Nilsson – mannen bakom namn som Nilssonsberg – sin prägel på platsen – han anlägger drivhusbänkar här.

Utvidgning av bl a Haga och Vasastaden sätter tryck på Nilssons äng. Området delas mitt av i samband med placeringen av Övre Husargatan. Nilssonsberg blir bebyggt och 1885 köper staden hela ägorna.

Tre år senare föds Skanstorget!

Redan från början är torget tänkt att bli en allmän försäljningsplats och den gamla äng beläggs med kullersten och gångar av tuktad sten. Här köps kött, fläsk, fisk, smör, ost, mjöl och allt det andra som behövs. Ökade krav på hygien gör att staden beslutar om att bygga en saluhall mitt på torget och 1889 invigs den Saluhall som sätter sin prägel på torget ändra fram till 1940-talets början. Saluhallen skapar liv och rörelse på torget och inrymmer 23 butiker.

Efterhand minskar dock kommersen och torget förlorar slaget om handeln och får ge vika för Grönsakstorget och Kungstorget . 1941 rivs saluhallen och marknadsmyllret på Skanstorget avtar. Trots det syns försäljare in på 1990-talet under lördagar.

Skanstorget blir i väntan beslut fyllt av bilar och torghandeln försvinner i stort sett. Diskussioner om torgets framtid har pågått sedan 1940-talet.

Livet på Skanstorget finns visserligen runt platsen – vi finner bl a biograf, möbelaffär, caféer, frisörer, restauranger, gitarrmakare, TV- affär.

Kanske minns någon ”Skansens Pärla” – krogen med sina mycket speciella stamgäster på Skanstorget 7, omskriven av författare och journalister.

På den här bilden ser vi en gles publik på ett torgmöte på Skanstorget… hur förtjusande är inte den lilla flickan! Det är Erik Liljeroth som tagit bilden år 1952. En bild med god skärpa, hoppas talaren talade lika tydligt! Det lär ha varit ett tal från en man, ute på ett frikyrkligt uppdrag… CG Hjelm!

Foto: Digitaltmuseum


Facebook kommentarer

Kommentarer