Om väggar kunde tala

Etikett: vykort

Övre Husargatan – Göteborg 20 oktober 1910

Övre Husargatan, vykort

Det kommer ett vykort till Kristin i Torpshammar och avsändare skriver ”Norrland” som postort! Jag ser efter på karta och hittar den adressen i Medelpad! Det är Ida som skriver till sin ”kära Tant” och tackar för ett vänligt brev samtidig som hon ber om förlåtelse att hon inte besvarat det tidigare – hon har haft så gränslöst mycket att göra och lovar att skriva ett långt brev så snart Johan Henrik varit på besök … hon gläder sig över det kommande besöket! Vykortet är postat den 20 oktober 1910. Avsänt från Göteborg, och på framsidan kortet ser vi Övre Husargatan. Kanske bodde Ida på den här gatan. Idag finns inte dessa bostadshus kvar, inte heller spårvagn som den på kortet – i höjd med Barnbördshuset, vars verksamhet kom igång under 1897. Den byggnaden finns fortfarande kvar och ingår idag i Göteborgs Universitet. I mitten av bilden ser vi en vattenbrunn där hästskjutsar brukar stanna till. Så långt ifrån dagens bild av Övre Husargatan som fått så i centrum för lång tid av utbyggnad av körfält, särskilda bussfiler, rondell som skapar viss förvirring. Precis där hästar och kuskar en gång kunde ta en paus och dricka lite kallt gott vatten!

I oktober 1910 gör Ernst Rolf skivdebut – inalles tre titlar och tjänar 75 kronor! En liter mjölk kostar under 1910 i genomsnitt 14 öre …

I USA når vi ett maximalt antal svenskfödda personer – hela 665 000 personer. I Sverige beräknades folkmängden till 5 522 403 personer den 31 dec 1910.

Hur det gick för Ida och Johan Henrik lär vi inte få veta. Förhoppningsvis har Tant i Medelpad underrättelse härom …

Grönsakstorget i Göteborg – vykort den 23 februari 1909

Vykort

Nu är det Hildur i Floda som dyker upp igen som mottagare – hon får ett vykort på sin födelsedag, denna gång från Cecilia.

En kolorerad bild av Grönsakstorget med rader av torgstånd, hästar torggummor och kunder.

Grönsakstorg ligger egentligen utanför själva muranläggningen, på vallen, söder om kurtinen som förbinder bastionerna Carolus Dux och Johannes Dux med varandra. Efter att man raserat vallarna planerades den här platsen för både bostadskvarter och ett salutorg – men fram tills dess använde man faktiskt området för trädgårdsanläggning.

Under 1800-talet etablerades salutorget och bebyggelsen runt torget växte fram. Vid 1800-talets slut förändrades bilden runt torget då stora skyltfönster togs upp i husens bottenvåningar. Nu inrymdes butiker med anknytning till torgets verksamhet – en fiskhall och en blomsterhandel öppnade. När Västra Hamngatans kanal fylldes igen och Vasabron kom till i början av 1900-talet fick Grönsakstorget en ny position som entré till staden innanför vallgraven. Man kan på vykortet se de stora skyltfönstren och hur man sett till att få enhetligt utformade markiser. På torget står rader med lådor och korgar, fyllda med allsköns grönsaker och blommor. I fonden ser vi de halvcirkelformade Kungstorgsbazarerna med inalles 76 butiker. 1889 kommer saluhallen till. Vi ser även Bazarbron och Stora Teatern som ligger vackert inbäddad i parkens grönska.

I februari 1909 godkänns rösträtten för män av den svenska riksdagen – och inkomststrecket på 800 kronor per år slopas, dessutom höjs åldern för rösträtten från 21 till 24 år. Halstabletten Läkerol börjar säljas detta år i Sverige och blir en succé!

Drygt 50 år efter att det här vykortet postas rivs basarerna på Kungstorget och torget rustas upp – träd planteras där basarlängornas legat. Tyvärr minskar handeln på Grönsakstorget alltmer för att slutligen upphöra under 1990-talet.

Torget omvandlas till en permanent parkeringsplats. Det som en gång var en trädgårdsanläggning …

Stigbergstorget och Carl Johansgatan den 15 december 1921 – ett vykort

Stigbergstorget – Carl Johansgatan

”Kära Syster! Hjärtligt tack för kortet. Vi har fått brev från far han skriver att han är bättre. Jag skall resa till Lund på lördag. Hans adr. är Medecinska avd. F sal 5 Lund. Hälsningar från oss alla. Alma”

Almas syster Anna bor på Birger Jarlsgatan 108 IIII – förmodligen avser de romerska siffrorna våning 4. Anna är inneboende hos en Wikander i Stockholm.

På vykortet ser vi en spårvagn på Karl Johansgatan, ser ut att vara på väg från Stigbergstorget … Viner & Spirituosa står det på en skylt längs en fasad till höger i bild. Några män står och språkar på gatan, en kvinna med korg är på väg in att handla, kanske något gott vin till herrskapet? En liten flicka i hatt är just i klivet in till en annan affär, och längre ner på gatan står ännu ett barn … Innanför träddungen på höger sida kommer nuvarande Sjöfartsmuseum att förläggas, med det är först under 1933.

På vykortet stavas Karl med ”C”, men eftersom den är uppkallad efter Karl XIV Johan (år 1882) och kyrkan heter Carl Johans kyrka – efter samme kung blir jag något tvekande!

”Hängmattan” är ett annat epitet på gatan.Till vänster ser vi en liten kiosk – doskan står på andra sidan… kanske inväntas någon kund som ska iväg på ett lunchmöte.

Vad händer annars detta år?

Den kungliga svenska slupen Vasaorden som byggdes 1774 brinner upp på varvet där den förvaras. Hjalmar Branting får Nobels fredspris tillsammans med en norsk politiker. Och minns ni ”Farbror Melker” i serien ”Vi på Saltkråkan” – han föddes i januari det här året – skådespelaren Torsten Lilliecrona!

Har ni hört Stigbergs-Lasses sorglösa ballad?

Här står man Stigbergs-Lasses, en sorgfri karaktär, fast livet knappast varit någon lönande affär, en härdad skit som bär sitt ok så medfött som en puckel, som har växt upp i tvärdrag ibland Solgårdarnas ruckel.

Rätt tidigt gick man ut på sketna trader hos Salen och tidigt fick man lära sig att stå på egna ben.

Sedan har man ofta längs med traden konstaterat, att livet är nåt värdefullt fast överreklamerat.

Ja nog fan har man seglat och på minnen är man rik, dom värsta sitter inslagna i hjärnan som en spik och ännu får man sömnlös vissa nätter dela kojen, med krigsårens torpedskräck under däcket i konvojen.

Ur Stigbergs-Lasses Visor Sjungna och osjungna ballader – Anders Wällhed

© 2021 JAVANEN

Tema av Anders NorenUpp ↑