Vattholma Bron över fallet, Vattholma bruk

– ur Vallonbruksminnen, O Isaksson, 1998

Bruket är ett av vårt lands äldsta. Redan under 1400-talet skall hyttor har funnits här. Sedan Gustav Vasa blivit ägare till Dannemora, Österby och Vattholma bildade han 1545 ett bolag för driften. Malm fraktades från Dannemora längs Fyrisån. Vattholma drevs som kronobruk till slutet av 1500-talet, då det övertogs av släkten Bielke på Salsta.

Masugnen flyttades på 1750-talet till Länna, öster om Uppsala. Stångjärnsproduktionen upphörde 1905, men manufaktursmide och gjuteri fortsatte. Vid sekelskiftet tillverkades tröskverk i Vattholma, där nu all industriell verksamhet har upphört.

Bebyggelsen tilllkom på 1700-och 1800-talen. Söder om dammen låg industribyggnader, norr om den bostäder, värdshuset med kringbyggd gård, magasin och skola. På Fyris andra sida liggger herrgården från 1812 med 1700-talsflygel.

På 1970-talet köpte Anders Diös AB en del av området. De flesta byggnader revs och ersattes med moderna bostäder på de gamla arbetarkasernernas grunder.

Jag kopplar ihop ovanstående historia om Vatthoma bruk med familjen Ekeberg och Gunnar Redelius som förtjänstfullt skriver om en av direktörerna för Vattholma – i ”Altomta i Tensta socken”, 2017;

”… Johan Fredrik Ekeberg som efterträdde sin svärfar som direktör för Vattholma bruk.

Den nye bruksinspektoren Johan Fredrik Ekeberg, f i Nyköping 1720, blev en ledande gestalt i bygden, delvis i kraft av sin svärfars aktade ställning. Tidigare var han inspektor på Salsta och där lär han ha bott i tjänstebostaden Spångbo. Äktenskapet med Eva Maria Säman ingicks i Lena kyrka 1747 när bruden var 16. Makarna fick tolv barn varav flera dog i unga år. Johan Fredrik avled på Trollbo av vattusot den 17 oktober 1792, Eva Maria den 10 april 1793 av gikt och hosta. Johan Fredrik var ägare till 1 1⁄2 mantal Tuna och 1⁄4 mantal Gryta i Tensta socken. När brodern Carl Gustaf Ekeberg var ute på världshaven bevakade han dennes intressen på Altomta.”

Foto: Bron över fallet, Vattholma bruk, Vattholma, Lena socken, Uppland 1978, Upplandsmuseet