En unik  byggnad finns i Trädgårdsföreningens vackra park. Palmhuset öppnades för första gången för allmänheten den 21 november 1878. Det är få växthus av den här typen kvar  i Europa. Ett vackert exempel på den tidens märkliga konstruktion i gjutjärn och glas.

För 50 öre kunde man besöka Palmhuset på onsdagar och lördagar. Det övriga dagarna endast 25 öre.

1892 firade Trädgårdsföreningen 50-årsjubileum. Här ser vi en sida ur programmet och dessutom ser vi Josefin. Hon arbetade i Palmhusets kassa, bilden är från omkr 1890. Trädgårdsföreningen grundades alltså 1842 och blev en lustgård med omfattande frö- och växthandel och en av landets främsta plantskolor.

Trädgårdsföreningen blev 1992 som första park i Sverige förklarad som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Palmhuset har en yta på nästan 1 000 kvadratmeter och det är fri entré idag!

Foto: GHM