Den 15 oktober 1883 blir den kände affärsmannen, träpatronen och donatorn Oscar Dickson – utsatt för ett djärvt attentat, vilket väcker stor sensation i Göteborg. På Dicksons kontor, Östra Hamngatan 17, kommer f d artillerikonstapeln Nordblom in och överlämnar ett brev.

I brevet framgår det att Nordblom önskar låna 50 000 kronor och att han dessutom har fyllt sina fickor med fyra skålpund (4 x 0,425 kilo) dynamit!

Dickson ger ett nekande svar på denna begäran, men ser samtidigt en skarpladdad dubbelpistol riktad mot sig. Utan att förlora ett ögonblick rusar Dickson fram och rycker vapnet från attentatsmannen och drar sig mot ett yttre rum.

Två tillkallade poliser ingriper för att ta hand om attentatsmannen Nordblom. Till sin fasa upptäcker att denne har radat upp ett fyrtiotal dynamitpatroner på ett bord! Han hade för avsikt att spränga huset i luften…

Skyndsamt rekvireras manskap från brandstationen som kopplar brandslangen till närmaste vattenpost. De riktar en kraftig stråle genom dörren mot Nordbloms bröst just som denne är i färd med att sätta fyr på krutet. Han övermannas och kastas mot golvet … dramat är över.

Nordblom får sedermera avtjäna tre års straffarbete och förlorar ”medborgerligt förtroende” under fem år!

Förlust av medborgerligt förtroende innebär att brottslingen förlorar sin rösträtt, får inte vittna i domstol, inte inneha offentlig tjänst, inte heller arbeta i ett yrke som kräver god frejd/rykte.

(Foto: Carlotta)