Collage (ur Carlotta)

En svartlackad dosa av papier-maché som tillhört Emil Nilsson, fabrikör vid Fielder & Lundgren i Göteborg. Dosans lock är dekorerad med en kvinna och en ekorre! Fylld av minnen…

Vi tar det från början.

Tobaksindustrin – cigarrer och snus – bygger vidare på 1700-talets manufakturer och är en stor del av livsmedelbranschen, bara sockerframställning är större. I början av 1800-talet finns det ett tjugotal företag, men i slutet av seklet är de reducerade till bara ett tiotal.

Det är en helt vanlig tisdag i februari 1763. Det är då skräddarmästaren Samuel Fiedler får sitt efterlängtade tillstånd att starta snustillverkning.
Med en affärsidé inriktad på det nya snusmodet bygger han ett snusmaleri med tobakskarveri. Luktsnuset var nämligen på väg ut, istället efterfrågades ett fuktigt snus som kunde formas till en prilla och läggas under läppen. Förutom sitt skrädderi bedriver han således även snusmalning, sedan han fått rättighet att utöva detta ”till någon förbättrad utkomst”. All yrkesverksamhet regleras genom skråväsendet. Genom denna extrainkomst blir han grundare av Göteborgs äldsta tobaksfabrik.

Tiderna är oroliga, i Frankrike pågår franska revolutionen för fullt och i Sverige skjuter Jakob Ancarström ihjäl självaste kung Gustaf III. Här i Göteborg drabbas vi av eldsvådor som gör många hemlösa.

Samuels företag går däremot mycket bra och 1795 tillverkas 1 000 skålpund – 420 kg snus – á sju shilling skålpundet. För produktionen svarar den unge sonen Magnus. Verksamheten växer och 1802 låter Samuel bygga en fabrik i två våningar på Kyrkogatan 40.

Samuel Fiedler är gift med Elsa Greta Wollin och tillsammans har de sju söner. Redan 1804 bestämmer makarna i testamente att deras son Magnus, född 1781, ska få lösa ut de övriga bröderna ur egendomen och detta gör han efter moderns död 1817. Han får burskap som handelsman 1807 och fortsätter rörelsen ända till 1834.

Samuel Fiedler får aldrig en möjlighet att utveckla sin passion för snustillverkning särskilt länge. Han avlider 1804, endast 66 år gammal och änkan Elsa Greta får tillsammans med sönerna Tobias och Magnus ta ansvar för verksamheten.

1817 tar Magnus ensam över företaget och hans son August tar över verksamheten 1835, bara ett år efter att den förödande koleraepidemin dragit in över Göteborg och dödat tusentals människor. Samtidigt kliver en annan August in på banan – August Fredrik Lundgren – som blir kompanjon och tillsammans bildar de det bekanta företagsnamnet Fiedler & Lundgren! Men olyckan är framme och samma år avlider August Fiedler i sviterna av den tyfusepidemi som följer koleran. Fredrik Lundgren fortsätter att driva företaget vidare och behåller sin väns namn i firmanamnet.

Fiedler & Lundgren går mot en utomordentligt ljus framtid. 1850 är antalet anställda 13 personer och redan 1860 är man uppe i 33 personer.

1865 överlåter Fredrik Lundgren firman till två av medarbetarna – Anders Fredrik Nilsson och dennes brorson Ivar S. Nilsson. Därmed försvinner också släkten Lundgren ur tobakshistorien. Företaget drivs inom familjen Nilsson och i framtiden – 1908 blir en viss Harald Nilsson delägare.

Det är under Anders och Ivar Nilssons tid, som en stor trevånings fabriksbyggnad uppförs på gården till tomterna 67-70 vid Kyrkogatans norra sida, mellan Östra Hamnen och Korsgatan. Fyra år senare får samme byggmästare som byggde fabriken göra en fasadändring av tvåvåningshuset vid gatan, som förses med nya fönster och dörrinramningar.

Anders är ”en god arbetsgivare och en äkta industriidkare” Han skapar sig en ansenlig förmögenhet och donerar en hel del till en högskola i Göteborg och Göteborgs fattighus. Han skänker dopfunt i brons till Domkyrkan och till Hagakyrkan skänker han två klockor och slagverk samt donerar pengar till Göteborgs jultomtar och till det nya ålderdomshemmet i Slottsskogen. Han drar sig ur firman sju år före sin död 1882 och överlåter då ledningen till sin andre brorson Emil Nilsson (1848-1919) och John Sjöberg (1849-1911).

Emil Nilsson och hans kompanjon John Sjöberg har båda varit anställda i firman innan de övertar den. När de övertar fastigheterna har huset på tomten nr 70 fått en helt omvandlad fasad med rikliga dekorationer i nyrenässansstil. Fabrikörerna Nilsson köper även in fastigheten på tomt nr 71 – och även denna ombyggs 1886 i liknande stil, men inte fullt så dekorerad.

Vem är denne Edvard Emil Fredrik Nilsson? Han som kommer att kallas ”Snus-Nilsson”. Han föds den 24 maj 1848 i Göteborgs domkyrkoförsamling och är bror till Ivar Nilsson och brorson till Anders Fredrik Nilsson, alla verksamma vid Fiedler & Lundgren.

Efter studier börjar han en anställning hos Fiedler & Lundgren där han praktiserar till 1882 då han övertar företaget från farbrodern Anders Fredrik Nilsson. På senare år titulerade han sig grosshandlare.

Emil Nilsson är gift med Anna Stina Stål, och har barnen Harald Emil, Astrid, Valborg, Hedvig samt Hildur. De bor i så småningom i Heymanska villan – det vackra hörnhuset vid Vasagatan 16. Som grosshandlare Gabriel Heyman inviger år 1876 – denna charmanta villa i nyrenässansstil. Som är ett av de första hus som uppförs på den nyreglerade Hasselbladska ängen och byggherren Gabriel Heyman låter Adrian Petersons ritstift åstadkomma ett mycket förnämt palats, vilket efter sin tillkomst väcker hela det samtida Göteborgs uppmärksamhet – ett känt landmärke i Göteborgs stadsbild.

Fabrikör Emil Nilsson, ”Snus-Nilsson” – blir villans nye ägare1890 och låter arkitekt Adrian Peterson rita en ombyggnad med en tillbyggnad mot gården över portgången. En ansökan härom avslås av byggnadsnämnden då den kvarvarande ytan på gården blir betydligt mindre än tillåtet i byggnadsordningen, men bifalls sedan Nilsson förklarar att han tänker riva en del av stallet, motsvarande tillbyggnadens storlek.

1915 blir Fiedler & Lundgrens fabrikslokaler på Kyrkogatan inlösta av Svenska Tobaksmonopolet. Det statliga monopolet tar över all tobakshantering i landet, med planen att få in skattepengar till ett nytt pensionssystem och en utbyggnad av försvaret under första världskriget. Nu är det Harald Nilsson som driver företaget och han vägrar ge upp och väljer att flytta företaget till Danmark där snustillverkningen fortsätter.

88 år senare flyttar verksamheten tillbaka till Sverige, men inte till Göteborg utan till Malmö. Den 15 september 2002 samlas en handfull entusiaster i en nyinköpt fabrikslokal för att återuppta Fiedler & Lundgrens snusproduktion i Sverige.

Två legendariska personer har levt i den Heymanska villan som i väsentliga delar är bevarad, trots ombyggnader av olika ägare under 1900-talet. Interiörernas dekormåleri, stuckarbeten mm har under 1990-talet delvis restaurerats med bidrag från Länsstyrelsen. Den genomgripande fasadrestaurering som utfördes åren 2006-09 framhäver byggnadens konstnärliga värde och har återskapat dess förnäma karaktär från 1880- och 90-talen. Heymanska villan bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Så mycket historia det ryms i denna lilla snusdosa – Emil avlider 1919. Hans vackra lilla snusdosa finns på Snus- och Tändsticksmuseum – skänkt av fru Anna Nilsson i Göteborg, 1939.

I korthet:

1783: Skräddarmästaren Samuel Fiedler får sitt efterlängtade tillstånd att starta snustillverkning. Luktsnuset var på bort och dagens fuktiga snus efterfrågades mer och mer.

1795: Samuels företag går bra och 1 000 skålpund (420 kg snus) säljs 1795. Sonen Magnus står för produktionen.

1802: Samuel bygger en tvåvånings fabrik på Kyrkogatan 40 i Göteborg.

1817: Efter faderns bortgång 1804 tar Magnus över företaget.

1835: Magnus son August tar över. I samma veva erbjuder han Fredrik Lundgren ett kompanjonskap. Tillsammans bildar de Fiedler & Lundgren.

1865: Fredrik Lundgren överlåter firman till två medarbetare, Anders Fredrik Nilsson och brorsonen Ivar S. Nilsson.

1915: Fiedler & Lundgrens fabrikslokaler blir inlösta av Svenska Tobaksmonopolet. Det statliga monopolet tar över all tobakshantering i landet, med ambitionen att få in skattepengar till ett nytt pensionssystem och en utbyggnad av försvaret. Ägarna vägrar dock ge upp och produktionen flyttas till Danmark där snustillverkningen fortsätter

2002: Verksamheten flyttar tillbaka till Sverige, till Malmö.