Browsed by
Etikett: Kvinnor som hotar kvinnor

Bevare mig väl för sjukvården!

Bevare mig väl för sjukvården!

Mycket har skrivits om läkares och sjuksköterskors syn på ledning för verksamheten. Vare sig den är i landstingskommunal eller regional regi, och inte minst om effekter på den lokala nivån när omorganisationer och politiska beslut upplevs få en förödande effekt. Skjut gärna administratörer och tjänstemän, det gör mig inget. Jag är redan sönderskjuten! Vi sitter i ett konferensrum på en färja över sundet mellan Fredrikshamn och Göteborg. Vi ska planera för nästkommande verksamhetsår. Peka ut vilka projekt som är viktiga att…

Läs mer Läs mer