Vykort

Nu är det Hildur i Floda som dyker upp igen som mottagare – hon får ett vykort på sin födelsedag, denna gång från Cecilia.

En kolorerad bild av Grönsakstorget med rader av torgstånd, hästar torggummor och kunder.

Grönsakstorg ligger egentligen utanför själva muranläggningen, på vallen, söder om kurtinen som förbinder bastionerna Carolus Dux och Johannes Dux med varandra. Efter att man raserat vallarna planerades den här platsen för både bostadskvarter och ett salutorg – men fram tills dess använde man faktiskt området för trädgårdsanläggning.

Under 1800-talet etablerades salutorget och bebyggelsen runt torget växte fram. Vid 1800-talets slut förändrades bilden runt torget då stora skyltfönster togs upp i husens bottenvåningar. Nu inrymdes butiker med anknytning till torgets verksamhet – en fiskhall och en blomsterhandel öppnade. När Västra Hamngatans kanal fylldes igen och Vasabron kom till i början av 1900-talet fick Grönsakstorget en ny position som entré till staden innanför vallgraven. Man kan på vykortet se de stora skyltfönstren och hur man sett till att få enhetligt utformade markiser. På torget står rader med lådor och korgar, fyllda med allsköns grönsaker och blommor. I fonden ser vi de halvcirkelformade Kungstorgsbazarerna med inalles 76 butiker. 1889 kommer saluhallen till. Vi ser även Bazarbron och Stora Teatern som ligger vackert inbäddad i parkens grönska.

I februari 1909 godkänns rösträtten för män av den svenska riksdagen – och inkomststrecket på 800 kronor per år slopas, dessutom höjs åldern för rösträtten från 21 till 24 år. Halstabletten Läkerol börjar säljas detta år i Sverige och blir en succé!

Drygt 50 år efter att det här vykortet postas rivs basarerna på Kungstorget och torget rustas upp – träd planteras där basarlängornas legat. Tyvärr minskar handeln på Grönsakstorget alltmer för att slutligen upphöra under 1990-talet.

Torget omvandlas till en permanent parkeringsplats. Det som en gång var en trädgårdsanläggning …