Bonde pratica

Visst är det intressant med förutsägelser om vädret! Bondepraktikan, handboken för bönder, gavs ut i Tyskland 1508, då den i första hand redogjorde för ”jultolftens genväder”, dvs. konsten att sluta sig.

Från början var bondepraktikan ganska tunn, sådär en tio, tolv sidor bara. Boken dök först upp i det tysk-romerska riket på 1500-talet. Efter det kom en ändlös rad upplagor, inte minst i början av 2000-talet när skriften fyllde 500 år.

Den har således med åren vuxit i sitt omfång!

Första upplagan handlade mycket om väder. Sedan tillkom allehanda klokskap om sjukdom och annat smått och gott … eller ont! Bondepraktikan blev snabbt en populär folkbok som kom ut i mer än 50 kända upplagor. Under den stora utvandringen till Amerika var boken jämte Bibeln, Katekesen och Psalmboken de böcker folk först och främst tog med sig till nya världen! Under den stora utvandringen till Amerika var boken jämte Bibeln, Katekesen och Psalmboken de böcker folk först och främst tog med sig till nya världen.

I vad mån man kan lita på datumangivelserna och vad som då kan ske är inte lätt att säga eftersom originalets tideräkning inte längre gäller.

Ty 1753 kom den gregorianska kalendern till Sverige och då försvann elva dagar från året! Så var det med det …