Om väggar kunde tala

Etikett: barnkrubba

Barnkrubban igen …!

När jag rensar vidare bland mina mappar finner jag några mobilfoto jag tog för några år sedan – på gamla foton i ett skyltfönster på Första Långgatan. Döm om min förvåning när jag ser att det är samma gård, miljö, några barn o vuxna som på det gamla vykortet från 1917 ”Barnkrubba”, som kom i min hand för flera år sedan! Detta foto är från 1915 enligt information.

Jag tror att det kan vara en s k ”slumstation” som Frälsningsarmén ordnade. När jag tittar noga på fotot ser jag en person i uniform.

Ur Göteborgs Aftonblad 22 november 1897: En ny ”slumstation” ledd af föreståndarinnan för slumstationen i Masthugget Elin Fredriksson, öppnas 1 inst. december i Tjörbostaden i ett af de s. k. kaptenshusen. Stationen omfattar äfven ”barnkrubba”, där mödrarna kunna lemna in sina barn om morgnarne, då de gå till arbetet, för att återtaga dem vid hemkomsten. De små sysselsättas på bästa sätt under dagens lopp och få mat.En afgift af 10 öre för barn om dagen upptages af dem, som kunna erlägga den samma.Bidrag till inredning af stationen och barnkrubban, bohag, kläder m. m., mottagas med tacksamhet å slumstationen Bergsstigen 31.”

Vill minnas att bilderna visades i ett skyltfönster till en Begravningsbyrå. Kanske nr 8 på Första Långgatan …

Saker o ting faller på plats, otroligt. Jag rensar i min dator och händelser utan synbart samband visar sig höra ihop!

Foto från 1915, Första Långgatan 8
Vykort Barnkrubba, avsänt 1917

Från barnkrubba till dagis … april 1917

Barnkrubba i Göteborg, vykort

Ett foto föreställer en grupp barn med kvinnor i vita förkläden. Barnen ser ut att vara i varierande åldrar. De står på en innergård… Den här bilden har etsat sig fast i mitt minne sedan jag såg den första gången – det är framför allt de två barnen i fönstret som ådragit sig min uppmärksamhet. Varför är de inte med ute på gården? Ville de inte? Fick de inte lov att vara med? Ett 10-tal vuxna står uppradade med lika många barn, förutom de två i fönstret. Framför dem och vid sidan av husets vägg ligger smutsig snömodd, kanske är vintern snart över. Det är skottat fram till dörren och längs gången där de står uppställda. Vem är fotografen och var är bilden tagen? Många frågor förblir obesvarade. Av mig.

Vänder jag på fotot, som är ett vykort, är det Anna som skickar en hälsning till Gerda i Synnerby, en ort i närheten av Skara. Det är den 22 april 1917; ”Kära Gerda, hur mår du sen sist? Gustaf har blivit lite dålig och Göte är ute och leker hvar dag… ” Arvid hälsar också och tackar för kortet, han låter dessutom hälsa att ”han fortfarande är Gerdas dräng och undrar när hon kommer efter honom … ”

Man kan undra om Gerda känner någon på bilden. Eller rent av själv är med? Och om Arvid under eftermiddagar går till arbetsstugan – en föregångare till våra fritidshem för skolbarn. Men de andra barnen då? De små. Vi vet att det i Göteborg finns gott om arbeterskor och deras barn behöver tillsyn. Ensamstående mammor som inte har någon familjemedlem som kan hjälpa dem med barnen medan de sliter på en fabrik, eller i ett hem som hade råd att hålla sig med tjänstefolk.

1896 öppnar landets första kindergarten och det är i Stockholm. Det är skillnad på kindergarten och barnkrubba, det förra har en pedagogisk inriktning, i det senare samlar man barn till städernas arbetare och tillhandahåller i stort sett bara förvaring. Barnstuga blir den vanliga beteckningen på samma verksamhet – långt in på1950-talet, för senare bli daghem! Sedan 1998 säger vi förskola.

Vad har då hittills hänt i omvärlden?

Brödet ransoneras i Sverige, USA bryter diplomatiska förbindelser med Tyskland, kafferansonering införs i Sverige, tsarfamiljen i Ryssland tas tillfånga, hunger- och militärdemonstrationer sker runt om i vårt land, England och Tyskland sänker varandras skepp, tusentals kvinnliga arbetare demonstrerar mot mjölk- och livsmedelsbristen.

Vi får hoppas att barnen på bilden får en mugg mjölk och en bit kakebröd under dagen.

Och att drängen Arvid får komma till Gerda när sommaren kommer och det ska bärgas hö, mockas skit i lagården och vallas kor. Det finns mycket för en dräng att göra på en gård. Hoppas även att Gustaf kommer på benen igen!

Jag släpper inte tanken på barnen i fönstret …

© 2021 JAVANEN

Tema av Anders NorenUpp ↑