Gör en djupdykning under Gumperts Hörne – och där finner man under utgrävningar, som gjordes under 1970-talet, gamla tallrikar från Rörstrand med handelsmannen Coopmans sigill. Idag gör vi ett besök i kvarteret Kommerserådet, Södra Hamngatan 13-15 (granne med Chalmerska huset) På den här tomten ligger under 1642-1915 apoteket Enhörningen. I mantalslängden för 1643 är ”Kilian Apotekare” upptagen. Kilian Treutiger kallar sig för Göteborgs förste apotekare, men det finns uppenbarligen flera före honom – han är däremot den första som får privilegium av magistraten – utfärdat den 8 maj 1642. Då ligger apoteket åt Södra Hamngatan – och på gården finns hans laboratorium, magasin, stall och ekonomibyggnader. Kilian var dessutom en skicklig konditor. Han avlider 1675, sextiofyra år gammal. Hans efterlevande äger apoteksverksamhet i etthundrasextio år. Enhörningen ligger på adressen ända fram till 1915.

Tillbaka till historien; Efter eldsvådan 1721 låter Martin Andreas Bausch bygga ett nytt hus. Bausch är vetenskapligt intresserad och skänker Carl von Linné diverse insamlade kuriositeter vid dennes besök 1746. Det är under Bausch ledning som den världsberömde kemisten Carl Wilhelm Scheele gjorde sina läroår (1757-65) på Enhörningen. Scheele upptäcker klor och syre och visar att luft är sammansatt av syre och kväve. Upptäckterna bidrar till kemins snabba utveckling i slutet av 1700-talet.

Enhörningen

Ett nytt hus, ritat av J F Weinberg, byggs efter branden 1802. Apotekare Arvid Henrik Grén tar över 1830 och lägger grunden till Botaniska trädgården. Han är också en av männen bakom Trädgårdsföreningen.

År1915 flyttas Apoteket Enhörningen till hörnet Kungsgatan – Västra Hamngatan. Huset vid Södra Hamngatan rivs 1978. Ett nytt bostads- och kontorshus står klart 1980.

När det grävs på Kilians gamla tomt – vid rivningen – hittar man bingar för avfall och föremål som direkt kan hänföras till apoteksverksamhet. Man daterar föremålen till 1600-talets mitt samt senare hälft. Glaserade rödgodskrukor, fajanskrukor, trebenta grytor och pannor och glasflaskor. Fajansfatet som vi ser här är vitglaserat, dekorerat i blått, skvallrar väl tydligt om ursprunget .

En Enhörning! Kanske serverade Kilian en och annan tårta på fatet…