Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 

Ur avsnittet FARTYGSMODELLER

Här finns också Nordens största samling fartygsmodeller. Modellerna är från 1700-talet fram till idag. Modellbyggande är ett hantverk lika gammalt som varvsindustrin själv. Innan ritningar började användas vid fartygsbyggen användes fartygsmodeller som förlagor. Än i dag tillverkas modeller av de fartyg som går i trafik även om dessa numera främst fungerar som reklam och dekoration. 

Modell av gammalt segelfartyg med vitt skrov och hissade vita segel.
Museets största fartygsmodell ostindiefararen Finland byggd 1930-31

Museets största modell ostindiefararen Finland, i skala 1:12, byggdes inför ”Ostindiska Compagniets minnesutställning” som hölls i Göteborg 15 augusti – 15 september 1931.

Modellen är byggd efter rekonstruktionsritningar utförda under överinseende av dr Hugo Hammar. Till hjälp för att konstruera ritningarna tog han bland annat dimensionsuppgifter från Kommerskollegiums arkiv, arkivmaterial i Sjöfartsmuseets samlingar, uppgifter ur boken ”Min son på galejan” samt teckningar ritade av Carl Gustav Ekeberg. Ekeberg var fartygets kapten under två resor på 1700-talet och han ritade av fartyget i sin bok ”Ostindisk Resa”.

Modellen är byggd på Sverres varv i Göteborg, bordlagd på ekspant och riggad exakt som originalet. Arbetet med bygget påbörjades 20 dec 1930 och slutfördes 14 augusti 1931, en dag före utställningens öppnande. Ca 30 man var involverade i byggandet av modellen. Det gick åt två ton virke, 60 kvm tyg och mer än 20 km tågvirke.

Bryggeri AB Pripp & Lyckholm donerade medel så att modellen kunde byggas.