Urmakare Carl Edvard Eriksson- min farfar

August Magnusson föds den 1 september 1839 i Bärebergs socken i Skaraborgs län.

Carl Edvard Eriksson föds den 3 mars 1860 i Jumkil, Uppsala län, tjugoett år efter August.

Vad kan då dessa båda herrar ha gemensamt?
Jo, i Augusts hemtrakt fanns en urmakare vid namn Johan Wallin och hos honom börjar August sin bana som urmakare. I tidig ålder , endast tretton år är han lärling i Göteborg, hos urmakare J W Zetterblom – för att senare gå vidare till den då kände urmakaren i stan – L E Cederqvist.
Men redan under 1862 – vid 23 års ålder – kan August Magnusson kalla sig egenföretagare. Han grundar sin firma ”Magnussons Ur” på Västra Hamngatan 2. Han flyttar så småningom till Kungsgatan 36, för att något senare återvända till Västra Hamngatan, denna gång till hus nr 4.

1878 lyfter han firmans bopålar igen och etablerar sig på Kungsgatan 47. Efter drygt trettio år avlider August vid 72 års ålder och företaget tas över av brorsonen Carl Sandgren som också utbildat sig till urmakare. Nu är vi framme vid år 1911.

Carl Sandgren hyr in sig i hörnet av Korsgatan 48, för att under 1920 köpa in fastigheten. Carl Sandgren avlider 1933 och då har turen kommit till hans son Harald som tar över verksamheten.
Harald har då arbetat som urmakare i företaget under ett tiotal år. ”Magnussons Ur” är ett känt begrepp och urmakeriet har ett gott anseende, duktiga urmakare kan föra sin höga kunnighet vidare och många lärlingar och gesäller passerar genom företaget under en lång rad år.

Var kommer då Carl Edvard Eriksson in?

När August Magnusson avled, år 1911, kom Carl Edvard till undsättning och som erfaren urmakare stöttar han den unge Carl Sandgren som blir den som tar över firman efter sin farbror. Carl Edvard flyttar från Stockholm med sin hustru Anna och barnen, den snart giftasvuxna Sigrid och trettonårige Carl Erik.

Carl Erik blir trettiosex år efter flytten till Göteborg min far. Så kan vi knyta ihop historien med Magnusson och Eriksson! Carl Edvard Eriksson är således min farfar, en riktigt duktig urmakare.

Under oktober 2012 firade Magnussons Ur 150 år – förr såldes mest fickur och väggur – men framför allt reparerades klockor. August Magnusson var urmakarmästare och många är de urmakare, lärlingar och gesäller som arbetat inom företaget och som visat på hög yrkesskicklighet i hantverket. Gesällbrev som urmakare kan man idag (i Sverige) endast få via Sveriges Urmakareförbunds Skola i Borensberg som ligger i Motalatrakten, Östergötland.

Farfar Carl Edvard Eriksson var en av företagets urmakare som tillverkade, reparerade eller underhöll de ur som kunderna hade som sina allra käraste tillhörigheter.

Idag är det både fjärde och femte generationen på Korsgatan 22 som ser till att tiden rullar vidare. I rätt tid!

Tick, tack…