Browsed by
Kategori: Järnbruk och gruva – Wattholma och Dannemora

Är detta helvetet?
I rasslande kedjor hissas hinkar, uppåt och nedåt. I en ständig rörelse. Svarta gestalter klättrar på stegar som klänger längs gruvans bråddjupa väggar. Kvinnor och män.
– Inte titta nedåt, bara titta på stegen! Ljudet från kedjorna, pumparnas stönande, gruvarbetarnas rop, trissors gnissel, hästars tramp, släggornas slag. Dånet från sprängningar i berget, skrämmer nästan vettet ur honom.
Ur det som liknar en fängelsehåla kliver fångar upp vid kvällningen – gruvdrängar, vars hår hänger i långa smutsiga tovor. Rödsprängda ögon rinner av stendamm och deras kläder är fuktiga av vatten och svett. Han hoppar undan för deras spottloskor.

”Javanens” första hem i Sverige – till Tensta kyrka och Altomta herrgård i Uppland!

”Javanens” första hem i Sverige – till Tensta kyrka och Altomta herrgård i Uppland!

Tensta kyrka i Wattholma, Uppland Bilens temperaturmätare visar på 33 grader varmt! Då är det skönt med AC. Redan från parkeringen ser jag en ljusklädd kvinna vid porten till Tensta kyrka. Hon bär en pärm under ena armen och hälsar mig välkommen. Kanske är jag dagens första besökare. Vi presenterar oss för varandra medan hon för in mig i vapenhuset och frågar hur jag kommit dit. Jag berättar kort att jag söker platser som känns viktiga för mig att titta…

Läs mer Läs mer