När jag rensar vidare bland mina mappar finner jag några mobilfoto jag tog för några år sedan – på gamla foton i ett skyltfönster på Första Långgatan. Döm om min förvåning när jag ser att det är samma gård, miljö, några barn o vuxna som på det gamla vykortet från 1917 ”Barnkrubba”, som kom i min hand för flera år sedan! Detta foto är från 1915 enligt information.

Jag tror att det kan vara en s k ”slumstation” som Frälsningsarmén ordnade. När jag tittar noga på fotot ser jag en person i uniform.

Ur Göteborgs Aftonblad 22 november 1897: En ny ”slumstation” ledd af föreståndarinnan för slumstationen i Masthugget Elin Fredriksson, öppnas 1 inst. december i Tjörbostaden i ett af de s. k. kaptenshusen. Stationen omfattar äfven ”barnkrubba”, där mödrarna kunna lemna in sina barn om morgnarne, då de gå till arbetet, för att återtaga dem vid hemkomsten. De små sysselsättas på bästa sätt under dagens lopp och få mat.En afgift af 10 öre för barn om dagen upptages af dem, som kunna erlägga den samma.Bidrag till inredning af stationen och barnkrubban, bohag, kläder m. m., mottagas med tacksamhet å slumstationen Bergsstigen 31.”

Vill minnas att bilderna visades i ett skyltfönster till en Begravningsbyrå. Kanske nr 8 på Första Långgatan …

Saker o ting faller på plats, otroligt. Jag rensar i min dator och händelser utan synbart samband visar sig höra ihop!

Foto från 1915, Första Långgatan 8
Vykort Barnkrubba, avsänt 1917