En viktig källa till kunskap om Svenska Ostindiska kompaniet (SOIC), inte minst dess expeditioner, är de dagböcker, skeppsjournaler och resebeskrivningar som upprättades under färden. 1 Som författare till dessa hittar man allt från skeppsskrivare till superkargörer. Den typ av skrift som brukar kalllas skeppsjournal beskriver huvudsakligen expeditionerna ur navigationsperspektiv. De dagar man var under segel fördes strukturerade anteckningar, vanligen omfattande en sida för varje dag. Utöver navigationsbaserad information – positioner, vindriktning och – styrka, andra väderdetaljer, siktade fartyg och landkonturer med mera – finns ofta även uppgifter om andra händelser. Mycket av kunskapen om under expeditionerna inträffade dödsfall och deras orsaker kommer från sådana noteringar. Även de tider då fartyget låg i hamn fördes mer eller mindre detaljerade dagboksanteckningar…. Läs mer i bifogad länk!

https://www.academia.edu/40477802/Tre_okända_skeppsjournaler_från_ Svenska_ostindiska_kompaniet